UUMA2-ohjelma

UUMA2-ohjelmassa on tavoitteena edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää siten neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen ympäristövaikutuksia.

UUMA2-ohjelmassa keskitytään erityisesti ekotehokkaiden hankekohtaisten materiaaliratkaisujen edistämiseen ja uusiomaarakentamisen tuotteistamiseen. Ohjelman pääpaino on tuotekehityksessä, tilaajien suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä sekä näihin liittyvissä demonstraatiohankkeissa.

Ohjelman tavoitteena on:

  • saada markkinoille lisää tuotteistettuja UUMA-materiaaleja,
  • tukea tilaajia suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä,
  • vähentää kallio- ja soramateriaalien käyttöä maarakentamisessa,
  • tuottaa tietoa ympäristölainsäädännön kehittämistä varten, jotta lainsäädäntö tukisi ekotehokasta uusiomaarakentamista.

UUMA2-ohjelma koostuu viidestä kehittämisalueesta, joilla on omat tavoitteensa ja toimijoilla erilaiset roolit. UUMA2-emohankkeen toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy ja viestinnästä Motiva Oy.

Muut kehittämisalueet:

  • Teollisuuden tuotekehitysprojektit
  • Demohankkeet
  • Aluehankkeet
  • T&K-hankkeet

UUMA2-ohjelman 2013-2017 kuvaus:

UUMA2 Demonstraatio-ohjelma 2013-2017.pdf

 

UUMA2-ohjelmaa rahoittavat:

Ahlström Glassfibre Oy
Cemex Oy
Ecolan Oy
Energiateollisuus ry
Ekokem Oy
Helsingin kaupunki
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Infra ry
Kemion Oy
KSF Finland
Kuntaliitto
Kuusakoski Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
Lemminkäinen Oyj
Liikennevirasto
Länsi ja Sisä-Suomen AVI
Metsäteollisuus ry
Ramboll Finland Oy
Renotec
Rudus Oy
Skanska Oy
Suomen Erityisjäte Oy
Suomen Rengaskierrätys Oy
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valutuoteteollisuusyhdistys ry
Ympäristöministeriö

 


Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia (UUMA), 2006-2009

UUMA eli uusiomaarakentamisen ensimmäinen kehitysohjelma toteutettiin vuosina 2006-2009 ympäristöministeriön, Tekesin, Tiehallinnon ja Sitran yhteistyönä. Ohjelma keskittyi pääosin tutkimuksellisiin hankkeisiin.

Uusiomateriaalin käyttö maarakentamisessa – YMra13 – 2010.pdf

Maarakentamisen uusiomateriaalit – YMra11 – 2011.pdf
 

Sivua viimeksi muokattu 27.10.2016