Uusiomateriaalit, kierrätys ja teknologia maanrakentamisessa

Suomessa syntyy joka vuosi kymmeniä miljoonia tonneja materiaalivirtoja jotka voitaisiin hyötykäyttää maarakennuksessa. Tämä korvaisisi luonnon kiviaineksia ja säästäisi siten kallioita, harjuja ja muita tärkeitä luonnonympäristöjä ja virkistysalueita.

Suomessa suunnitellaan suunnitellaan tälläkin hetkellä kansallisesti merkittäviä, suuria rakennusprojekteja kuten Tunnin juna ja muut raidehankkeet. Infrastruktuurihankkeiden tavoitteena on pidemmällä aikavälillä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Rakentamisen aikana niitä kuitenkin syntyy väistämättä.

Uusiomateriaalien käytön lisääminen olisi tehokas tapa kasvattaa materiaalitehokkuutta ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Avaintekijänä on materiaalien tuotteistaminen ja kaupallistaminen siten että ne saataisiin alan toimijoiden tietoisuuteen ja saataville.

Uuma-projektit

Suomessa uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa on pyritty edistämään UUMA-hankkeilla. Ensimmäinen hanke toteutettiin vuosina 2006-2009, Sitran, Tiehallinnon, Tekesin ja Ympäristöministeriön yhteistyönä.

UUMA2-ohjelmassa keskityttiin erityisesti ekotehokkaiden materiaaliratkaisujen edistämiseen hankkeissa ja uusiomateriaalien tuotteistamiseen. Painopiste oli tuotekehityksessä, käyttäjien suunnittelun ja hankinnan kehittämisessä demohankkeiden kautta.

Tavoitteena oli parantaa uusiomateriaalituotteiden saatavuutta markkinoilla ja siten vähentää kallioiden ja sora-alueiden käyttöä maarakentamisessa. Samalla tuotettiin tutkimustietoa muun muassa tulevaisuuden lainsäädännön hyödynnettäväksi.

UUMA2-ohjelmassa oli mukana useita viranomaistahoja sekä yksityisiä toimijoita:

 • Liikennevirasto
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Helsingin kaupunki
 • Helsinkin seudun ympäristöpalvelut
 • Energiateollisuus ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Ekokem-Palvelu Oy
 • Kuusakoski Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Lemminkäinen Oyj
 • Morenia Oy
 • Ramboll Finland Oy
 • Rudus Oy
 • Suomen Erityisjäte Oy
 • Andament Oy
UUMA2 ohjelma – Ramboll

Uusiomateriaalit ovat osa Cleantechiä

Cleantech eli ympäristöliiketoiminta kattaa tuotteet ja teknologiat joiden avulla voidaan hyödyntää luonnavaroja kestävämmin ja vähentää tuotannon ja kulutuksen aiheuttamia negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

Rakentaminen ja maankäyttö on yksi painopistealueista ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siten cleantechin mahdollisimman laaja käyttöönotto on alan tulevaisuudelle kriittistä. Uusiomateriaalit ovat luonnollisesti osa ratkaisua.

Myös useat UUMA-hankkeisiin osallistuneet yritykset kuuluvat Cleantech-sektoriin. Sektoriin kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä valtakunnallisista toimijoista uusiin startuppeihin. Cleantechissä nähdään myös merkittävää vientipotentiaalia.

Uusiomateriaaleissa on potentiaalia myös merkittävänä työllistäjänä.