Kort på svenska

UUMA2-programmet

Målet med UUMA2-programmet var att främja användningen av återvunnet material vid mar- och anläggningsarbeten och därmed minska användningen av jungfruliga naturtillgångar och miljökonsekvenserna av markbyggande.

UUMA2-programmet fokuserar särskilt på att främja projektspecifika materiallösningar och på att produktifiera mark- och anläggningsarbeten med återvunnet material. Programmets tyngdpunkt ligger på produktutveckling, på att utveckla beställarnas planerings- och anskaffninsverksamhet samt på demonstrationer med anknytning till detta.

Programmet har som mål att:

  • få ut fler produktifierade UUMA-material på marknaden
  • stödjä beställarna i att utveckla planerings- och anskaffningsverksamheten
  • minska användningen av berg- och grusmaterial i mark- och anläggningsarbeten
  • producera information för att utveckla miljölagstifningen, så att lagstifningen stöder ekologiskt effektivt markbyggande med återvunna material